جار القمر :: مدیای مقاومت

مسیری برای دسترسی به محصولات چند رسانه ای مقاومت ، آموزش زبان و فرهنگ کشور های محور مقاومت

جار القمر :: مدیای مقاومت

مسیری برای دسترسی به محصولات چند رسانه ای مقاومت ، آموزش زبان و فرهنگ کشور های محور مقاومت

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه
بسم الله الرحمان الرحیم
این جا محلی است برای انتشار محصولات چند رسانه ای (مدیای) مربوط به مقاومت ، جار القمر یا همسایه ماه لقب لبنان است و تداعی کننده مقاومت نوین و عصر پیروزی های این جبهه
اهداف و برنامه ها
1-ترویج فرهنگ مقاومت و ایجاد مسیری متفاوت برای دسترسی به محصولات فرهنگی جبهه مقاومت
2-آموزش زبان عربی و آشنایی با فرهنگ کشور های محور مقاومت جهت ایجاد زمینه فعالیت مشترک فرهنگی و تقویت روحیه هم بستگی
3-آموزش زبان عربی تخصصی نظامی با توجه به مسایل روز جهان اسلام و احتمال نیاز به قرار گیری در جبهه مشترک به صورت عملیاتی و میدانی
4- و از همه مهمتر ایجاد زمینه لازم برای ظهور امام عصرمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و قیام جهانی ایشان که نیاز به اتحاد کامل و هماهنگی پیروان حضرتش دارد